ONYX酒店集團緬懷泰國普密蓬國王

圖片集

香港莎瑪炮台山

全景漫遊

Virtual Tour - Shama Fortress Hill Hong Kong

香港莎瑪炮台山服務式公寓

  • 香港北角英皇道151號2樓
  • 電話: +852 3711 2888
  • 傳真: +852 3711 2777
Check-in time: 14:00 hrs
Check-out time: 12:00 hrs